Yelena Vasilyeva


full nameYelena Vasilyeva
nationalityKazakhstan (KAZ)
local spellingЕлена Васильева
born August 1975in unknown